Vi har kastrat fra  Ole Anders Hodnungseth i Grønlie i Gol i Hallingdal.

 

Den beste biffen kommer fra kastrater! Kjøttet blir spesielt smakfullt  på grunn av en større fettmarmorering av kjøttet. Kastratene til Ole Anders går på beite på Golsfjellet hele sommerhalvåret.

 

I motsetning til en del andre kjøttspisende land, hvor okser bare blir til pølser, er det i Norge for det meste okser som brukes i kjøttproduksjonen. Okser har raskere tilvekst og utnytter fôret bedre enn sine kastrerte brødre. Men det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom kvantitet og kvalitet.

 

Hvorfor produseres det da kjøtt fra okser?

Når testiklene blir fjernet eller satt ut av funksjon hos en oksekalv får man en kastrat. Disse dyrene får dermed et roligere temperament og vil som regel bli litt mer ”lubne” enn sine oksebrødre. Av alt storfe som slaktes i Norge er det bare 0.5% av dyrene som hører til kategorien ”kastrat”. Hovedgrunnen til at det produseres så lite kastrat er at dyrene vokser raskere og har en bedre utnyttelse av fôret når bjellene er på plass. Så lenge bonden får betalt pr kg slakt han leverer til slakteriet, uansett hvilket mørhetsnivå kjøttet holder, så vil det være fordelaktig å produsere oksekjøtt.

 

Kastrater var vanlig tidligere

I gamle dager ble oksene kastrert og sluppet på beite. De siste 30 årene har imidlertid de fleste ungokser fristet tilværelsen inne i fjøset i binger som er spesialdesignet for viltre krabater.

 

Kastrater har mange fordeler utover at de produserer mørere og mer smakfullt kjøtt enn okser. Norge har enorme utmarksarealer som fint kan brukes som beite for kastrater. Dyrene kan dermed være med å ivareta viktig kulturlandskap som i dag er i ferd med å gro igjen.

 
Kuer på beite.jpg