Fra Halling Lam får vi ferskt lammekjøtt rett fra bonden. Søyer og lam beiter hele sommeren i utmarka ved Olfklien seter i Nes i Hallingdal. Ellers i året får dyra økologisk for i fjøset hjemme i Rukkedalen eller på hjemmebeite.

Kjøttet er ekstra mørnet!

Halling Lam på fjellbeite.jpg