Halling Lam

Søyer og lam beiter hele sommeren i utmarka ved Olfisklien seter i Nes i Hallingdal. Ellers i året får dyra økologisk fôr i fjøset hjemme i Rukkedalen eller på heimebeite.

Hele familien er med i arbeidet på gården.

Tore og Anette er ansvarlig for hele gårdsdrifta, Sverre deltar fjøsstell om vinteren og gjør annet forefallende arbeid, Torunn hjelper til når det er nødvendig. Hunden Bella er med på sauesank.

 

Halling Lam seter.png